Dr.Öğr.Üyesi
Selçuk Kürşad KOCA
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü